Zkoušky

Plánování a rozvrhování

 

Úvod | Zdroje | Přednáška | Zkoušky

 

Z předmětu je možné skládat dva typy zkoušky (volí si student):

klasická ústní zkouška
registrace prostřednictvím Studijního informačního systému, termíny budou vypsány před zkouškovým obdobím
zkoušena bude látka probraná na přednášce
 
"projekt"
student naprogramuje obecný plánovací nebo rozvrhovací systém a v dokumentaci popíše a odůvodní použitou technologii
nutno domluvit individuálně (bartak (AT) kti.mff.cuni.cz)

© 2004 Roman Barták

Plánování a rozvrhování