Příklady VPL ZS 2018/19

v.1.3.1

DU1/CV1(1.10.2018): PG.1.10. Bipartitní graf
DU2/CV3(15.10.2018): 2.14 (nebo okolo)
DU3/CV4(22.10.2018): 2.10 (nebo okolo)
DU4/níže (5.11.2018): Tablo ve VP
DU5/PG.cv7.př12c (19.11.2018): definovatelnost.
DU6/níže (3.12.2018): (nebo okolo)
DU7/PG.cv9.př7b (10.12.2018): Tranzitivita rovnosti
DU8/PG.cv11.př11d (17.12.2018):

Cvičení 1.

 1. Sestrojte pravdivostní tabulky pro následující formule:
  • a) $((p \to q ) \to p) \to p$ *CV2*
  • b) $\neg (p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
  • c) $(p \to q \to r) \to (p \to q) \to (p \to r)$
 2. Navrhněte jazyk, relace a teorie pro
  • a) obyčejné orientované grafy bez násobných hran *CV1*
  • b) grafy bez smyček *CV1*
  • c) neorientované grafy *CV1*
  • d) spojitost na grafech (tj. relaci pro pojem cesty)
 3. Vyjádřete formulí 1. řádu (v jazyce teorie grafů)
  • a) v grafu existuje cesta délky 4
  • b) v grafu existuje kružnice délky 4
  • c) $u$ a $v$ mají aspoň jednoho společného souseda
  • d) existují tři nezávislé hrany
  • e) existuje cesta mezi $u$ a $v$ délky $n$, kde $n>0$ je předem dané
  • e1) existuje cesta mezi $u$ a $v$ délky nejvýše $n$, kde $n>0$ je předem dané
  • f) v grafu existuje vrchol stupně 1
  • g) graf je regulární stupně 3
  • h) existuje vrcholové pokrytí velikosti $n$, kde $n>0$ je předem dané
  • i) ... klika, nezávislá množina ... , dané velikosti $n$
 4. Sestrojte formule 2. řádu (v jazyce teorie grafů) vyjadřující
  • a) existuje bipartitní rozklad *CV1/DU*
  • b) existuje perfektní párování *CV1*
  • c) existuje cesta mezi $u$ a $v$
  • d) existuje obarvení grafu třemi barvami *CV1*
  • e) existuje obarvení grafu $n$ barvami, kde $n>0$ je předem dané
  • f) graf má tvar vrstveného grafu s $n$ vrstvami, kde $n>0$ je předem dané (tj. všechny hrany vedou z vrstvy $i$ do vrstvy $i+1$)
  • g) ...
 5. Je dán (neorientovaný) graf $G$ a dva jeho vrcholy $u$ a $v$. Sestrojte výrokovou formuli (algoritmicky, v závislosti na $G$), která je splnitelná, právě když
  • a) $G$ je bipartitní *CV2*
  • b) $G$ má perfektní párování
  • c) v $G$ existuje cesta mezi $u$ a $v$
  • d) graf je obarvitelný 3 barvami *CV2*
  • e) graf má cestu délky 4
  • (f) v $G$ existuje f.1) klika velikosti $n$, f.2) nezávislá množina velikosti $n$, f.3) vrcholové pokrytí velikosti $n$, f.4) obarvení grafu $n$ barvami, kde $n>0$ je předem dané
  • Poznámky:
  • i) Předbíháme, bude ještě na ADS. Většinou chceme formuli v CNF a polynomiálně velkou k $G$.
  • ii) Pro podobné grafové úlohy v minulých úlohách chceme 3 odlišné věci: 1) navrhnout jazyk a teorii; 2) vyjádřit formulí; 3) převést na výrokovou formuli.
 6. Formalizujte s relací dělitelnosti $m|n$ ($m$ dělí $n$) v teorii množin:
  • a) $z$ je společný dělitel $x$ a $y$
  • b) $z$ je největší společný dělitel $x$ a $y$
  • c) $z$ je největší společný dělitel všech čísel z množiny $X$
 7. Formalizujte v jazyce s relacemi $P(x)$ vyjadřující "$x$ je prvočíslo" a $R(x,y)$
  • a) pro nějaké prvočíslo $x$ máme prvek $y$, že platí $R(x,y)$
  • b) pro každé prvočíslo $x$ máme prvek $y$, že platí $R(x,y)$
  Pozn.: V PL nemáme sorty (druhy/typy prvků), proto pokud chceme charakterizovat nebo vybírat pouze z nějakých prvků, potřebujeme je určit a vhodně spojit se zbytkem formule. *CV2*
 8. Formalizujte v jazyce s $\le$ a rovností *CV2*
  • a) $x$ je minimální prvek,
  • b) $x$ je nejmenší prvek,
  • c) $x$ má bezprostředního předchůdce,
  • d) každé dva prvky mají nejmenšího společného následníka.
 9. Formalizujte v jazyce s rovností pro dané $n$ *CV2*
  • a) existuje nejvýš $n$ prvků
  • b) existuje aspoň $n$ prvků
  • c) existuje právě $n$ prvků
  • d) Lze vyjádřit "existuje nekonečně mnoho prvků"? (proč ne, případně jak ano)
 10. Hra dvou hráčů. *CV2* Mějme konečnou hru dvou (střídajících se) hráčů. Hra končí po $n$ kolech výhrou jednoho ze dvou hráčů označených $X$ a $Y$, přičemž $X$ začíná. Hra je zadána formulí $\varphi(x_1, y_1, ... , x_n, y_n)$ vyjadřující, že ve hře s tahy $x_1, y_1, ... , x_n, y_n\,$ vyhrává $X$. Pomocí kvantifikátorů sestrojte formuli vyjadřující
  • a) "$X$ nemůže prohrát",
  • b) "$Y$ nemůže prohrát",
  • c) "$X$ má vyhrávající strategii",
  • d) "$Y$ má vyhrávající strategii".

 11. a) Navrhněte jazyk pro posloupnosti, tj. řetězce. *CV3*
  b) Definujte teorie pro relace předpona $P_2$ (\(P(x,y)\) pro "\(x\) má předponu \(y\)") , přípona $S_2$, (spojitý) podřetězec $U_2$, (nespojitá) podposloupnost $W_2$ a obrácení řetězce $R_2$.
  Pozn.: Algebraická struktura monoid: asociativní, s neutrálním prvkem.

Cvičení 2

 1. Zapište a/nebo zakreslete vytvořující strom formule $\neg(p \to \neg q) \to (q \vee \neg r) $. *CV3*
  • p) Jaké jiné zápisy struktury výrazů (termů) znáte, např. z programování? Použijte je.
 2. Zapište v CNF a DNF formuli $f(p,q,r)$ nad $\{p, q, r\}$:
  • a) parita , tj. lichý počet pravdivých prvovýroků, *CV2*
  • b) majorita, tj. aspoň polovina pravdivých prvovýroků,
  • (a.1) pro paritu (i majoritu) vycházejí velké formule. Víte zdůvodnit proč?
  • (a.2) Máte spojku xor (vylučovací nebo, $\otimes$). Dokážete zapsat paritu malou formulí? *CV2*
  • (a.3) Najdete jinou formuli, která bude mít dlouhý zápis?
 3. Univerzální množiny spojek. *CV3*
  • a) Určete, které z následujících množin spojek jsou univerzální: 1: $\{\vee,\wedge,\neg\}$, 2: $\{\vee,\wedge\}$, 3: $\{\vee, \neg\}$, 4: $\{\to,\neg\}$, 5: $\{\to,\neg,\vee,\wedge\}$, 6: $\{\downarrow \}$, 7: $\{\uparrow \}$, 8: $\{\vee, \wedge, \to\}$, 9: $\{\vee, \to, \leftrightarrow \}$.
   Pozn.: šipka dolu: Peirceova spojka, NOR (TeX: downarrow); šipka nahoru: Shefferova spojka, NAND (TeX: uparrow)
  • b) Pokud je nějaká množina spojek $S$ univerzální, je každá její nadmnožina $S'$, $S \subseteq S'$, univerzální? *CV3*
  • (c) Jakým způsobem lze dokázat, že nějaká množina spojek není univerzální?
 4. Převeďte dané formule do CNF a DNF i) tabulkou (tj určením modelů) a ii) ekvivalentními úpravami
  • a) $(p \lor \neg q) \to (q \vee \neg r)$ *CV3*
  • b) $(\neg p \to (\neg q \to r)) \to p $
  • c) $((p \to \neg q) \to r) \to q $
  • d) $(\neg p \wedge q) \to (\neg q \leftrightarrow r)$
 5. Pomocí implikačního grafu rozhodněte o splnitelnosti formule. *CV4*
  • a) $(x_1 \lor \neg x_2) \wedge (x_2 \lor x_3) \wedge (\neg x_3 \lor \neg x_1) \wedge (\neg x_3 \lor \neg x_4) \wedge (x_4 \lor x_5) \wedge (\neg x_5 \lor \neg x_1)$
  • b) $(x_1 \lor \neg x_2) \wedge (x_2 \lor x_3) \wedge (\neg x_3 \lor x_1) \wedge (\neg x_3 \lor \neg x_4) \wedge (x_4 \lor x_5) \wedge (\neg x_5 \lor x_1)$
  • c) $(x_1 \lor x_2) \wedge (\neg x_2 \lor x_3) \wedge (\neg x_3 \lor x_1) \wedge (\neg x_3 \lor \neg x_4) \wedge (x_4 \lor x_5) \wedge (\neg x_5 \lor x_2)$
 6. Pomocí jednotkové propagace zjednodušte a rozhodněte o splnitelnosti formule: *CV4*
  • a) $x_1 \wedge (\neg x_1 \lor x_2) \wedge (\neg x_1 \lor \neg x_3) \wedge (\neg x_2 \lor x_3 \lor x_4) \wedge (\neg x_4 \lor x_5 \lor \neg x_6)$
  • b) $x_1 \wedge (\neg x_1 \lor x_2) \wedge (\neg x_1 \lor \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \lor x_3 \lor x_4) \wedge (x_3 \lor \neg x_4)$
 7. Pro testování splnitelnosti máte formule zjednodušit a případně popsat použitou úvahu/pravidlo obecně: ("ekvisplnitelnost", "subsumpce" kl. i hodnot)
  • a) $(x_1 \lor \neg x_3) \wedge (x_1 \lor x_2 \lor \neg x_3)$
  • b) $(x_1 \lor \neg x_2) \wedge (x_2 \lor x_3) \wedge (\neg x_3 \lor x_1)$
 8. Uvažme teorii $T=\{\neg q \to (\neg p \vee q), \neg p \to q, r \to q \}$. Které výroky jsou pravdivé / lživé / nezávislé / splnitelné / ekvivalentní v $T$?
  • $p,q,r,s$
  • $p \to \neg q, \neg q \to p, \neg q \to \neg p, \neg q \to q$
 9. Uvažme teorii $T=\{p_i \to p_{i+1} | i \in \mathbb{N}\}$ nad var($T$).
  • a) Které výroky ve tvaru $p_i \to p_{j} $ jsou důsledkem $T$?
  • b) Určete všechny modely teorie $T$.
 10. DU3: Uvažme teorii $T=\{p_i \to p_{i+1} \vee q_{i+1}, q_i \to p_{i+1} \vee q_{i+1}| i \in \mathbb{N}\}$ nad var($T$).
  • a) Které výroky ve tvaru $p_i \to p_{j} $ jsou důsledkem $T$?
  • b) Které výroky ve tvaru $p_i \to (p_{j} \vee q_{j})$ jsou důsledkem $T$? (opraveno)
  • c) Určete všechny modely teorie $T$.
 11. Které všechny pravidla potřebujete, abyste mohli převést lib. formuli do CNF, resp. DNF? (Předn.) *CV3*

 12. Uvažme teorii $T=\{p_i \wedge p_{i+1} \to p_{i+2} | i \in \mathbb{N}\}$ nad var($T$).
  • a) Které výroky ve tvaru $p_i \to p_{j} $ jsou důsledkem $T$?
  • b) Určete všechny modely teorie $T$.
 13. Pro formuli nad $n$ proměnnými a $k$ spojkami odhadněte
  • a) počet výskytů proměnných, označme $m$
  • b) počet podformulí
  • c) časovou složitost tabulkové metody, v závislosti na $n$, $m$ a $k$ (pro určení tautologie a/nebo splnitelnosti)
  • d) paměťovou složitost;
  • Pozn.: případně optimalizujte (výběr proměnných, výběr hodnot), když hledáte nějaké pravdivé, resp. nepravdivé, ohodnocení pro splnitelnost, resp. vyvrácení tautologie.
 14. DU2: Pro formuli $\neg(p \to \neg q) \to (q \vee \neg r) $ určete modely (nad $\{p,q,r\}$) a použitím pravidel převeďte do CNF a DNF. *CV3/DU2*
 15. (QBF, Kvantifikované Boolovské Formule) QBF dovolují pro výrokové proměnné kvantifikátory ve formuli, tj. $(\forall p)\phi$ (A) a $(\exists p) \phi$ (B) jsou formule pro libovolnou QBF $\phi$, s významem A, resp. B, je pravdivá, pokud $\phi$ je pravdivá pro obě hodnoty $p$, resp. pro aspoň jednu hodnotu $p$. (Splnitelnost definujeme analogicky.)
  • a) Navrhnout algoritmus a/nebo upravit tabulkovou metodu pro a.1) pravdivost a.2) splnitelnost
  • b) odhadnout složitost algoritmu, časovou i paměťovou
  • c) navrhnout převod na nekvantifikované formule VL, když c.1) máme $\top$ a $\bot$ (True a False); c.2) nemáme výrokové konstanty; c.3) a dokázat správnost převodu,
  • d) analyzovat složitost převodu; je polynomiální?

Cvičení 3

 1. Explicitní výsledky
  • a) Máte formuli ve dvou výrokových proměnných, např. $\phi(x,y) = x \to \neg x \lor y$. Dokážete napsat formuli $\phi'$ v proměnných $x, y,v$, která je pravdivá, právě když $v$ je hodnota $\phi(x,y)$?
  • b) Zobecněte metodu pro lib. $\phi(x_1,...,x_n)$.
 2. Kolik neekvivalentních výroků lze sestavit z $n$ prvovýroků?
 3. Nechť $T$ je teorie $\{(p \land q) \to r \}$ nad ${\mathbb P} =\{ p,q,r\} $
  • a) Kolik má T modelů?
  • b) Stejná otázka, ale nad ${\mathbb P} =\{ p,q,r,s\} $
 4. Nechť T je teorie

DU

 • DU 4 Dokažte tablem:
 • DU 6 Dokažte tablem:
 • -konec VPL

  Slovníček
  (Řecká písmena: ...)