Mikrokriteria pro porovnání variant důchodové reformy

Last Modified: 3.2.2006

Index

kontakt

Vítejte na stránce týkající se porovnání dopadů navrhovaných důchodových reforem na jedince. Jsem Vladan Majerech, podílel jsem se na přípravě podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě jako jak člen "Týmu expertů", tak externí člen "Pracovní skupiny".

Vzhledem k tomu, že jsem dnes (5.12.2005) vystupoval na "Národním tripartitním semináři o důchodové reformě v České republice" (a prezentace se moc nezdařila nejen proto, že PowerPoint svévolně upravuje popisky grafů z Excellu), poskytuji v adresáři tripartita jak onu prezentaci v PowerPointu, tak data a grafy v Excellu i komentář ve Wordu (vše Microsoft). V grafu důchodového věku přibyla navíc křivka "1/2" zachycující věk odchodu do důchodu, při němž je průměrná doba strávená v důchodu poloviční než průměrná doba aktivity (od 20 let).
P.S.:Právě jsem s hrůzou zjistil, že ta prezentace o pěti grafech a třech stranách textu zabírá 10MB. To snad vážně nestojí za to stahovat ... určitě ji brzy smažu, lepší je podívat se do toho Excellu a Wordu.


Jinak - cílem této stránky není přesné srovnání variant důchodových reforem, cílem je spíše ukázka metody, jak je taková srovnání možno provést. Proto berte v úvahu, že ve vstupních datech jsou pouze přibližné úmrtnostní tabulky, přesnější data byla pracovní skupině k dispozici, ale vzhledem k jejich komerční hodnotě není možno je publikovat.

Je pravděpodobné, že jste se o této stránce dozvěděli z mých Komentářů do závěrečné zprávy. Obsah CD závěrečné zprávy můžete nalézt v adresáři CD. Pozor, byl jsem nucen přejmenovat některé adresáře a soubory (odstranění diakritiky), přiložené CD-menu.exe pracuje s podadresářem data, kde jsou kopie souborů s krátkými jmény, takže toto odstranění diakritiky na prezentaci nemá vliv.

Níže uvedená kriteria je možno vnímat jako kriteria pro spořícího jedince. Ukazují, jak velký důchod by mohl jedinec mít, pokud by o veškeré snížení důchodového pojištěšní ("přímého zdanění") více spořil, respektive v případě zvýšení přímého zdanění by o danou částku snížil spoření.
Zároveň tato kriteria stanovují optimální věk nahlášení odchodu do důchodu v závislosti na plánovaném věku opuštění trhu práce (pro některé modelované varianty může být výhodnější být pracujícím důchodcem, než odkládat odchod do důchodu).
Vzorce již použité v uvedených mikrokriteriích a plánované změny naleznete v dokumentaci použité matematiky. Základním předpokladem je, že úrok spoření jedince je stejný jako výnos penzijních fondů a jedinec nemá možnost investovat lépe. Dalším předpokladem je, že jedinec má "statistickou pravděpodobnost dožití".

Graf uvedený v komentářích do závěrečné zprávy při rozpouštění úspor nevalorizoval tuto složku důchodu. Další verze při rozpouštění úspor tuto složku valorizuje mzdově a přibyl pro srovnání důchod po pěti letech valorizace. V současné verzi programu na horizontální ose není věk odchodu do důchodu, ale věk opuštění trhu práce, zobrazený důchod je získán valorizací z důchodu přiznaného v pro tento věk optimálním věku odchodu do důchodu. Pro funkci programu je potřeba soubor šablon grafů a v adresáři PTJ (rozbalené) soubory definující jednotlivé varianty KDU:DOPT_nezvolil opt-out, KDU:DOPT_zvolil opt-out, US:KOMB_zvolil opt-out, US:KOMB_nezvolil opt-out, ČSSD:NDC, KSČM:Parametrické změny, ODS:Rovný důchod. Další nutné datové soubory jsou tabulky dožití, Mzdy do 1986. Nejsem si jist, zda uvedené soubory zcela odpovídají zadáním 3 kola výpočtů.

Výsledky pro jednotlivé typy jedinců naleznete v adresáři PD3\PD3 nebo PD3\PD3_beznakladu. Jedinci se liší pohlavím, a u žen počtem dětí. Druhým rozměrem je procentuální profil mzdy jednice vůči průměrné mzdě v ekonomice. Jeden případ je jedinec, kde tento poměr je konstantní (50%,100%,300%). Druhý případ je jedinec kdy se poměr vůči průměrné mzdě v ekonomice liší, ale je zhruba (jedná se o aproximaci) zachován poměr(50%,100%,300%) k průměrné mzdě daného ročníku narození. Pozorování:
Pro "Generačního" jedince je NDC důchod výhodnější než pro "Konstantního" jedince (se stejným %). Toto je způsobeno způsobem přerozdělení důchodových nároků těch, kteří se důchodového věku nedožili.
Rozdělení důchodových nároků těch, kteří se důchodu nedožili je základním rozdílem fondového spoření a NDC spoření. V prvním případě dědí úspory pozůstalí, v druhém jsou rozděleny mezi budoucí důchodce stejné generace. To vysvětluje, proč jsou NDC důchody větší než důchody fondového spoření.
Pro bohaté jsou výhodnější NDC a KOMB důchody, protože tyto návrhy posilují ekvivalenci důchodů s odvedeným pojistným. Naopak pro chudé jsou výhodnější Rovný a DOPT důchody, protože tyto varianty oslabují závislost přidělených důchodů na odvedeném pojistném.
Při modelování variant DOPT a Parametrických úprav nebylo nijak bráno do úvahy navýšení nepřímého zdanění. O toto navýšení zdanění by byly sníženy úspory jedince.


V tuto chvíli nejsou implementovány přepočty jak rozpouštět úspory v koordinaci s garantovanou rentou ze státního systému. Ve verzi PD4 by toto mohlo být implementováno.

Kontakt

Případné náměty či dotazy zasílejte na adresu jmeno.prijmeni@mff.cuni.cz(subj:Mikrokriteria) - neslibuji, že každému odpovím.